แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านลูกค้าได้ทำการโอนชำระเงิน 50% ของราคาทั้งหมด ให้ลูกค้ากรอกข้อมูล
ยืนยันโอนของท่านผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่าง ทาง Ardea จะทำการยืนยันกับทางธนาคาร

กรุณากรอกข้อมูลการโอน


เริ่มต้นใหม่